Besluitvorming in één oplossing,
zo ziet dat eruit