“De griffie is nog onvoldoende geëquipeerd voor burgerparticipatie”

Frank Droste – Griffier gemeente Hardenberg