Artikelen door Rob Bosveld

Coronaproof-besluitvorming voor Gemeenteraden

In dit artikel ontdek je, hoe het hele besluitvormingstraject van de gemeenteraad online kan verlopen. We staan stil bij drie stappen: 1 – online voorbereiding 2 – online beraadslaging 3 – online besluitvorming We staan stil bij de voorbereiding waarin je leert hoe je een agenda kunt verdichten door online gebruik te maken van hamerstukken, triage vragen en technische vragen. Daarnaast kijken we naar het uitzendproces in combinatie met online video-conferencing. Wat kan je doen om ook met een grote groep (+20 deelnemers) geordend te vergaderen. Tot slot de vraag waar heel veel griffiers zich zorgen over maken: Hoe kan je op afstand online op een juridisch verantwoorde wijze besluiten nemen? Je ontdekt dat de techniek beschikbaar inmiddels is, en de wetgeving waarschijnlijk op de huidige situatie ook aangepast is.

e-Book Ondersteun Besluitvorming van begin- tot eindpunt

Waarom zit iemand in de Raad? Of in het college? Niet omdat vergaderen het favoriete tijdverdrijf is. Vergaderen is een instrument. Een middel. Het doel is het vinden van de oplossing voor een maatschappelijk vraagstuk. Besluitvorming is vaak lastig, niet alleen vanwege complexe processen of stroperige cultuur. Ook aan de ondersteuning van besluitvorming schort het […]